1

Ինչպե՞ս նկարել Իա իշուկին

Նկարի հիմքը օվալն է և գետնընկույզի տեսք ունեցող պատկերը.
mdraw9-1

Մնում է միայն գունավորել իշուկին.

mdraw9-2