1

37 և 41 թվերի հետաքրքիր հատկությունները (Ինչուիկ)

37-RW 37 թիվն օժտված է բավականաչափ հետաքրքիր հատկություններով։ Այսպես, այն բազմապատկելով 3-ով և 3-ի բազմապատիկ թվերով (մինչև 27-ը), ստացվում է միևնույն թվանշանը պարունակող պատասխան.

37 × 3 = 111;
37 × 6 = 222;
37 × 9 = 333;
37 × 12 = 444;
37 × 15 = 555;
37 × 18 = 666;
37 × 21 = 777;
37 × 24 = 888;
37 × 27 = 999։

37 թվի արտադրյալը այդ թիվը կազմող թվանշանների գումարի հետ հավասար է այդ թիվը կազմող թվանշանների խորանարդի գումարին՝

37 × (3 + 7) = 3³+ 7³ = 370.

Եթե 37 թիվը կազմող թվանշանների քառակուսիների գումարից հանենք այդ թվանշանների արտադրյալը, կստանանք 37՝

(3² + 7²) – 3×7 = 37.

37-ի ամենահետաքրքիր հատկություններից մեկն այն է, որ նրան բազմապատիկ մի քանի թվերի թվանշանները շրջանաձև տեղափոխելով կրկին ստանում ենք 37-ին բազմապատկի թիվ։ Օրինակ՝

259 = 7 × 37
592 = 16 × 37
925 = 25 × 37

Այս հատկությունը նկատվում է նաև 185, 518, 851 և 296, 629, 962 թվերի դեպքում։ Այս թվերը կազմված են նույն թվանշաններից, որոնք շրջանաձև տեղափոխման են ենթարկված և բազմապատիկ են 37-ին։

Նման հատկություն ունեն նաև 41-ին բազմապատիկ որոշ թվեր, օրինակ՝

17589; 75891; 58917; 89175 և 91758

Դժվար չէ համոզվել, որ սրանք բոլորը 41-ին բազմապատիկ են, և ստացվում են են թվանշանները շրջանաձև տեղափոխման արդյունքում։