1

Ինչո՞ւ է ձյունը սպիտակ

Ինչուիկը բացատրում է, թե ինչո՞ւ է ձյունը սպիտակ։

http://files.poqrik.am/inchuik/Ինչո՞ւ%20է%20ձյունը%20սպիտակ.mp4