1

Շարունակեք հաջորդականությունը (Հետաքրքիր խնդիրներ)

Ունեք այսպիսի հաջորդականություն՝ 1, 6, 28, 145…

Շարունակեք այն։4

6-ը ստացվում է, երբ նախորդ թվին ավելացնում ենք 1, ապա բազմապատկում 3-ով
28-ը ստացվում է, երբ երկրորդ թվին ենք ավելացնում 1, ապա բազմապատկում 4-ով
145-ը ստացվում է երրորդ թվին 1 ավելացնելով, ապա բազմապատկելով 5-ով
876-ը կստացվի, եթե չորրորդ թվին ավելացնեք 1, ապա բազմապատկեք 6-ով