1

Խնդիր 4

10 պարկերից յուրաքանչյուրում գտնվում է 10 մանրադրամ։ Յուրաքանչյուր մանրադրամն ունի 10գրամ
զանգված։ Սակայն մի պարկում բոլոր մանրադրամները կեղծ են և նրանք ոչ թե 10, այլ 11 գրամ են։ Ինչպե՞ս մեկ
կշռումով որոշել, թե որ պարկում է գտնվում կեղծ մանրադրամը։ Պարկերը կարելի է բացել և այնտեղ ցանկացած
քանակությամբ մանրադրամ վերցնել։

 

Առաջին պարկից անհրաժեշտ է հանել մեկ մանրադրամ, երկրորդից՝ երկու, երրորդից՝ երեք և այլն (10-րդ
պարկից հանվում են բոլոր 10 մանրադրամները)։ Այնուհետև հանված բոլոր մանրադրամներն իրար հետ կշռվում
են։ Եթե նրանց մեջ չլիներ կեղծ մանրադրամ և նրանք բոլորը ունենային 10գր. քաշ, ապա այդ մանրադրամները
ընդհանուր քաշը կլիներ 550գր։ Ընդ որում, եթե կշռելուց հետո մանրադրամների ընդհանուր զանգվածը 551գր է,
ապա կեղծ դրամները գտնվում են առաջին պարկում, քանի որ այնտեղից միայն մեկ մանրադրամ ենք հանել, որն էլ
տվել է ավելորդ 1գր. քաշը։ Եթե ընդհանուր քաշը լինի 552 գրամ, ապա կեղծ դրամները երկրորդ պարկում են,
քանի որ այնտեղից հանվել է 2 դրամ։ Եթե ընդհանուր քաշը լինի 553գր, ապա կեղծ մանրադրամները երրորդ
պարկում են և այլն։ Այսպիսով, միայն մեկ անգամ կշռելով հնարավոր է իմանալ, թե որ պարկում են գտնվում կեղծ
մանրադրամները։