1

Ինչպե՞ս անցնել մյուս ափը

Զինվորների ջոկատը մոտենում է գետին և պարզվում է, որ կամուրջը քանդված է։ Իսկ գետը խորն է։ Ինչպե՞ս անցնել մյուս ափը։ Հանկարծ հրամանատարը նկատում է երկու տղաների, որոնք ափից ոչ հեռու նավակով զբոսնում են։ Բայց նավակն այնքան փոքր է, որ նրանով կարող են անցնել միայն երկու տղաները կամ միայն մեկ զինվոր և ոչ ավելի։ Սակայն զինվորները հենց այդ նավակով անցան գետը։ Ինչպե՞ս է դա արվել։

 

Տղաները նավակով անցնում են գետը։ Նրանցից մեկը մնում է ափին, իսկ մյուսը նավակը բերում է զինվորների մոտ և ինքը դուրս գալիս։ Նստում է մեկ զինվոր և անցնում մյուս ափը։ Այն ափին մնացած տղան նավակը նորից բերում է զինվորների մոտ, վերցնում է իր ընկերոջը և տանում մյուս ափը և նորից նավակը ետ բերում, որից հետո ինքը դւրս է գալիս, իսկ այնտեղ նստում է մի ուրիշ զինվոր և անցնում գետը։ Այդպիսով, նավակը գետի այս ափից այն ափը երկու անգամ տանել բերելուց հետո անցնում է մեկ զինվոր։ Այդպես կրկրնում են այնքան անգամ, որքան զինվոր կա։