1

Ճանճը

Ա և Բ քաղաքները գտնվում են միմյանցից 300կմ հեռավորության վրա։ Այդ քաղաքներից միաժամանակ միմյանց ընդառաջ դուրս են գալիս երկու հեծանվորդներ և առանց կանգառի սլանում 50կմ/ժ արագությամբ։ Բայց առաջին հեծանվորդի հետ միասին Ա քաղաքից թռչում է ճանճը, որը ժամում անցնում է 100կմ։ Ճանճն առաջին հեծանվորդից առաջ անցնելով թռչում է երկրորդին ընդառաջ, որը դուրս էր եկել Բ-ից։ Հանդիպելով նրան, նորից ետ է թռչում դեպի Բ-ն և այսպես շարունակում է իր թռիչքները ետ ու առաջ այնքան ժամանակ, մինչև որ հեծանվորդները հանդիպում են։ Այդ ժամանակ նա հանգստանում է և նստում հեծանվորդներից մեկի գլխարկին։ Ինչքա՞ն հեռավորություն հաղթահարեց ճանճը։

 

Այս խնդիրը լուծելիս շատ հաճախ կատարում են զանազան «նուրբ» և բարդ հաշվարկներ ու դատողություններ, ջանք չթափելով պարզելու, որ ճանճը առանց կանգ առնելու թռել է ուղիղ 3 ժամ և, հետևաբար, անցել է 300 կմ։