1

Մանկական սուդոկու

Փորձիր լրացնել դատարկ վանդակները։ Յուրաքանչյուր տողում և սյան մեջ միևնույն պատկերը չպետք է կրկնվի։