1

Գտիր ճիշտ պատկերը

Անհրաժեշտ է մտովի պատկերացնել գումարման գործողությունը և գտնել ճիշտ պատկերը.