1

Չորրորդն ավելորդ է

Անհրաժեշտ է բերված նկարներում գտնել չորրորդ՝ ավելորդ պատկերը և բացատրել, թե ինչու է այն ավելորդ։