1

Խնդիրներ լուցկու հատիկներով

Տեղաշարժելով 1 լուցկու հատիկ, ստացիր ճիշտ հավասարություն։

1.

v1_1


p1_1 

2. v2_1

 


p2_1

3. v3_1


p3_1

4.

v4_1p4_1

5. v5_1

p5_1