1

Խնդիրներ լուցկու հատիկներով

Տեղաշարժելով 1 լուցկու հատիկ, ստացիր ճիշտ հավասարություն։

1.

v1_1


Պատասխան
p1_1
 

2. v2_1

 


Պատասխան
p2_1
 

3. v3_1


Պատասխան
p3_1
 

4.

v4_1


Պատասխան

p4_1
 

5. v5_1

Պատասխան
p5_1