1

Խնդիրներ լուցկու հատիկներով 1

Տեղաշարժելով 1 լուցկու հատիկ, ստացիր ճիշտ հավասարություն։

1. v6_1


p6_1

2. v7_1


p7_1

3. v8_1


p8_1

4. v9_1


p9_1

5. v10_1


p10_1