1

Լաբիրինթոսներ

Լաբիրինթոսները զարգացնում են երեխայի երևակայությունը, մանր մոտորիկան, տրամաբանությունը։ 
Լաբիրինթոսները կարելի է երեք տարբերակով.

  1. Երեխան մատիտով գծելով փորձում է գտնել ճիշտ ճանապարհը։
  2. Երեխան մատիտով անցնում է ամբողջ ճանապարհը՝ մատիտը չհպելով թղթին։ 
  3. Երեխան աչքերի միջոցով է փորձում անցնել ճանապարհը։ 

Լաբիրինթոսի բարդության աստիճանների անցումը պետք է լինի աստիճանաբար։ 

Լուծումն առաջարկելուց հետո չմոռանաք երեխային խրախուսել ու ոգևորել բարի խոսքերով։

ngg_shortcode_0_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]