1

Մեկ անվանումով

Այս քարտերի օգնությամբ փոքրիկները կսովորեն առարկաների խմբային անվանումները։