1

Զարգացնում ենք խոսքը. հաջորդականություններ

Այս առաջադրանքը կզարգացնի փոքրիկների խոսքը։ Անհրաժեշտ է կազմել գործողությունների հաջորդականություն՝ ըստ բերված նկարների։