1

Աջ ու ձախ

Զարգացնում ենք երեխայի տարածական պատկերացումը, սովորեցնում աջն ու ձախը տարբերել իրարից։