1

Դիդակտիկ քարտեր՝ գույներ

Փոքրիկ ցույց տվեք այս քարտերը, թող նա ընտրի երկու քարտեր, որոնց մեջ կան միևնույն գույները.

ngg_shortcode_0_placeholder