1

Գրաֆիկական թելադրություններ

Այս առաջադրանքը կատարելու համար անհրաժեշտ է ունենալ վանդակավոր տետր, մատիտ և ռետին։

Յուրաքանչյուր աշխատանք սկսում ենք էջի կենտրոնական հատվածի ձախակողմյան եզրին մոտ վանդակներից։