1

Բեմադրում ենք «Պապն ու շաղգամը»

Միասին բեմականացնենք Պապն ու շաղգամը առակը։ Ներկայացումն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է ներբեռնել նկարները, տպել դրանք, կտրատել նկարները, պատկերների 2 համապատասխան կտորները սոսնձել իրար և ըստ (ներքոհիշյալ) բովանդակության բեմականացնել հեքիաթը։

Պատրաստում ենք դեկորները

(ակտիվացրեք նկարները, ներբեռնեք մեծ չափսով և տպեք)

Հետևի ֆոնը.

0

Մարգագետինը.

00

Հերոսները.7866-155-14
3
2

1


Որպեսզի հերոսները կարողանան կանգնել, ներբեռնեք և տպեք այս կանաչ երիզը, կամ ինքներդ պատրաստեք։

13

Գծիկավոր հատվածներից ծալեք դեպի ներս։ Կստանաք եռանկյունաձև պատկեր։ Հերոսների միանման հատվածներն իրար սոսնձելիս ներքևի հատվածը սոսնձեք այս եռանկյուն պատկերի կողմերի վրա։ Մեր հերոսներն այս եռանկյունու շնորհիվ կկանգնեն։

 

Պապն ու շաղգամը

Դռան առաջ մի անգամ
Պապը ցանեց մի շաղգամ:
Շաղգամն աճեց, մեծացավ.
Պապը տեսավ, զարմացավ:
Պապը քաշեց, քաշքշեց, ,
Շաղգամն հողից չհանեց:
Պապը կանչեց տատիկին.
Տատը՝ պապից, պապը՝շաղգամից,
Հա քաշեցին, քաշքշեցին,
Շաղգամն հողից չհանեցին:
Տատը կանչեց թոռնիկին,
Թոռը՝ տատից, տատը՝ պապից,
Պապը՝ շաղգամից, հա քաշեցին,
Քաշքշեցին, շաղգամն հողից
Չհանեցին:
Թոռը կանչեց շնիկին.
Շունը՝ թոռից, թոռը՝ տատից,
Տատը՝ պապից, պապը՝ շաղգամից,
Հա քաշեցին, քաշքշեցին,
Շաղգամն հողից չհանեցին£
Շունը կանչեց փիսոյին.
Փիսոն՝ շնից, շունը՝ թոռից,
Թոռը՝ տատից, տատը՝ պապից,
Պապը՝ շաղգամից,
Հա քաշեցին, քաշքշեցին,
Շաղգամն հողից չհանեցին:
Փիսոն կանչեց մկնիկին.
Մուկը՝ փիսոյից, փիսոն՝ շնից,
Շունը՝ թոռից, թոռը՝ տատից,
Տատը՝ պապից, պապը՝ շաղգամից.
Որ քաշեցին, քաշքշեցին,
Շաղգամը հողից հանեցին: