1

Վագրաձիու դիմակ

zebr

Վագրաձիու դիմակի շաբլոնը երկու օրինակից է՝ գունավոր և սև ու սպիտակ՝ ինքնուրույն գունազարդելու համար։

zebr

zebr ss

 

1. Կտրատեք դիմակի դետալները.
2. Պատրաստեք քիթը.
3. Մռութի դետալը սոսնձեք դիմակի հիմքին
4. Ականջները կպցրեք իրար
5. ԱԿանջները ամրացրեք դիմակի հիմքին այնպես, որպեսզի տառով նշված հատվածը հպվի հիմքին, իսկ մյուս հատվածը՝ դիմակի հետին մասին։
6. Դիմակը պատրաստելուց հետո անհրաժեշտ է գլխադիր պատրաստել, որպեսզի դիմակը գլխին հագնի գլխարկի նման։ Դա համար անհրաժեշտ է ստվարաթղթից կտրել 5սմ լայնության և մոտ 30-35սմ երկարության երիզ, որի ծայրերին պետք է ամրացնել սովորական հագուստի ռեզին։ Երիզի վրա սոսնձվում է դիմակն այնպես, որ ռեզինով հատվածը ծոծրակի կողմը լինի։ Դիմակը պատրաստ է։