1

Լապտերիկներ թղթից

Սովորենք պատրաստել լապտերիկներ՝ տունը տոնական օրերին զարդարելու համար.

0
Այսպիսի գեղեցիկ լապտերիկներ պատրաստելու համար անհրաժեշտ է գունավոր թուղթը բաժանել միևնույն երկարության ու լայնության երիզների։ Երիզների երկարությունը կախված է պատրաստվող լապտերների մեծությունից։ Մեկ լապտերիկ պատրաստելու համար մոտավորապես անհրաժեշտ է 14-16 թղթե երիզներ.

1

 
Թղթե երիզները դրեք իրար վրա, բզով ծակեք դրանց ծայրերը։ Ծակերից մեկի միջով թել անց կացրեք՝ նախապես ամրացնելով թելի ծայրը սոսնձով կամ կպչուն ժապավենով։
2

 

Թելը մտցրեք մյուս անցքի մեջ.
3

 

Այնպես ձգեք թելը, որպեսզի շերտերը ճկվեն։ Թելի ծայրին քարկապ արեք այնպես, որպեսի թղթերը չկարողանան դուրս գալ։
4

 

Թղթի երիզները ձեռքով համաչափ բացեք, որպեսզի ստանաք գունդ։
5
Լապտերիկը պատրաստ է։

6