1

Թուղթ ոլորելու՝ քվիլլինգի հնարքներն ու հիմնական ձևերը

Չափեք և կտրեք անհրաժեշտ երկարության 3մմ լայնությամբ թղթե երիզ։ Նրա մի ծայրը դրեք փաթաթելու գործիքի մեջ և խխունջի նման փաթաթեք։ Որպեսզի պարույրը ձիգ ստացվի, նրա ծայրը սոսնձեք՝ առանց գործիքի վրայից հանելու։
Եթե ցանկանում եք, որ պարույրները թույլ լինեն, ապա «խխունջը» հանեք գործիքի վրայից, հարթ մակերեսի վրա դրեք և թողեք, որ նա բնական եղանակով ազատորեն բացվի, այնուհետև նրա ծայրը սոսնձեք։ Մատներով սեղմելով ազատ պարույրին կարելի է ցանկացած ձև տալ։
Ունելիի օգնությամբ պարուրաձև դետալը բռնելով, պետք է ատամմաքրիչ չոփիկի օգնությամբ այն սոսնձել ու ամրացնել ստվարաթղթին։

Ծոպքավոր երիզ
Ծոպերը երիզի վրա կատարվում են մկրատի օգնությամբ կտրվածքներ անելու միջոցով։
qw1-15
Հիմնականում ծոպքավոր երիզը օգտագործվում է ծաղիկներ պատրաստելիս։ Դրա համար արդեն պատրաստվի ծոպքավոր երիզով ձիգ պարույր է պատրաստվում, որից հետո ծոպքերին անհրաժեշտ տեսք տրվում։
qw1-16

Քվիլլինգի հիմնական դետալները

Ձիգ պարույր։ Փաթաթեք երիզը և սոսնձեք ծայրը, առանց գործիքի վրայից հանելու, որպեսզի երիզը չթուլանա։
Կաթիլ։ Փաթաթեք ազատ պարույր և այն մի կողմից մատներով սղմեք, որպեսզի այն կաթիլի ձև ստանա։
Ազատ պարույր։ Փաթաթեք երիզը, պարույրը հանեք գործիքի վրայից և մինչև նրա ծայրը սոսնձելը թողեք, որ նա ինքնաբերաբար հետ բացվի։
Թեքված կաթիլ։ Սարքեք կաթիլ և նրա մի անկյունը թեքեք։
Սլաք։ Պատրաստեք ազատ պարույր, այն եռանկյան նման երեք անկյուններում մատներով սեղմեք, ապա երկու անկյուններն իրար սեղմեք։ Կստացվի սլաք։
Կիսաշրջան։ Փաթաթեք ազատ պարույր, երկու անկյուններն այնպես սեղմեք, որպեսզի դետալի մի կողմը ուղիղ լինի, իսկ մյուսը՝ կիսաշրջանի տեսք ունենա։
Աչք։ Ազատ պարույրի երկու հանիպակաց ծայրերը սեղմելով կստանաք աչքի տեսք։
Շեղանկյուն։ Պատրաստեք «աչք», ապա մյուս հանդիպակաց անկյունները սեղմելով ստացեք շեղանկյուն։
Տերև։ Փաթաթեք ազատ պարույր, նրան «աչքի» տեսք հաղորդեք և ծայրերը տարբեր կողմեր թեքեք։
Եռանկյուն։ Փաթաթեք ազատ պարույր, այն սեղմեք երեք կետերում, որպեսզի ստանաք եռանկյուն։
Կիսալուսին։ Ազատ պարույրի երկու ծայրերը սեղմեք և դետալը ծռելով կիսալուսին ստացեք։
Կոն։ Կոնի տեսքով ձիգ պարույր փաթաթեք, երիզի ծայրը սոսնձեք, ապա դետալը հանեք գործիքի վրայից։
Ծտի թաթ։ Պատրաստում եք ազատ պարույր, ապա եռանկյուն ստանում։ Պարույրի երկու անկյունները դեպի ներս եք ծալում և ուժեղ սեղմում։
Աստղ։ Նախօրոք պատրաստված ազատ պարույրի իրարից հավասարաչափ հեռավորության վրա գտնվող 5 կետերը սեղմելով դարձնում ենք հինգ անկյուն։

 

Տեսանյութ

Քվիլլինգի հիմնական դետալների պատրաստումը