1

Արջուկ գուլպայից

Թվում է, թե փափուկ խաղալիք կարելը բազմազան գիտելիքներ ու կարելու վարպետություն պահանջող բարդ գործ է։

Մենք ցույց կտանք, որ ձեռքի տակ ունենալով միայն հին, ոչ պետքական գուլպա, կարելի է առանց որևէ հատուկ գիտելիքների ու նյութերի կարել գեղեցիկ խաղալիք։
Հիմա մենք կսովորենք կարել արջուկ։ Միաժամանակ կսովորենք կարի որոշ նրբություններ։

Անհրաժեշտ է

Այն, առանց ինչի հնարավոր չէ կարել. հին գուլպա (միագույն), թելեր (գուլպայի գույնի), ինչպես նաև սև ու սպիտակ թել, ասեղ, մկրատ, լցոն (բամբակ կամ սինտեպոն)։ Մնացած անհրաժեշտ բաները կվերցնենք ձեռքի տակ եղած իրերից։

1. Վերցնում ենք հին գուլպա։
misc9-1 copy


 2. Այժմ անհրաժեշտ է ձևել ապագա արջուկի մասերը։
Ձևելու ընթացքում կտորին ձև ենք տալիս և կտրատում կարելուն համապատասխան ձևով։ Ձևելու համար հաճախ օգտագործում են պատրաստի թղթե կամ ստվարաթղթե շաբլոնե դետալներ։
Մինչ կտորը կտրատելը անհրաժեշտ է նախևառաջ գծանշել անհրաժեշտ դետալները։ Գծանշման համար օգտագործում են այնպիսի նյութեր, որոնք կտորի վրա լավ երևում են և հետքեր չեն թողում։ Չի կարելի օգտագործել գրիչ կամ ֆլոմաստեր։ Կարելի է բաց գույնի մատիտ օգտագործել, բայց դրա գծանշումը թույլ կլինի։ Ավելի նպատակահարմար է օգտագործել կավճի կամ օճառի կտոր։
Ուղղեք գուլպան և երեսային կողմով դրեք սեղանին։ Վրան նկարեք ահա այսպիսի գծեր։
misc9-2
3. Մկրատի օգնությամբ կտրում ենք գլուխը.
misc9-3
4. Գլխի ներքևի մասից նեղ կտոր ենք կտրում։ Ստացված անցքից արջուկի գլխի մեջ լցոն պետք է արվի։
misc9-4
5. Վերցնենք գուլպայի մնացած հատվածը և արջուկի մնացած դետալները կտրատենք։ Այժմ մարմնի հերթն է։ Ուղղում ենք գլխի կտրելուց հետո առաջացած կտրվածքը։
misc9-5
6. Կտրում ենք թաթիկները.
misc9-6
Կրունկի հատվածի դուրս պրծած մասի համար անհանգստանալու կարիք չկա։ Այն կլինի մեր արջուկի տուտուզիկը։ Մենք կարում ենք նստած արջուկ։
7. Գուլպայի ռեզինի հատվածում մնացած 2 փոքրիկ կտորները ևս հավասարեցնում ենք։ Դրանք կլինեն մեր արջուկի առջևի թաթիկները։
misc9-7
Արջուկ կարելու համար անհրաժեշտ դետալներն արդեն պատրաստ են։ Սկսում ենք կարելու գործընթացը։
8. Սկզբում վերցնում ենք ձևած գլուխը։ Նրա վերին հատվածը (ականջների մասը)բաց է, դրա համար անհրաժեշտ է այդ եզրը կարել։ Տեսանելի լինելու համար թելը կարմիր գույնով է երանգավորված։
Կարելու համար գլխի դետալը շուռ ենք գալիս հակառակ կողմի, վերցնում գուլպայի գույնի թելով թելած ասեղը և պարուրող կարով կարում եզրը։
misc9-9
Կարը կատարվում է նկարի նման՝
misc9-8
Պարուրող կարով սովորաբար կարում են եզրերը, ինչպես նաև այն կիրառում են երկու դետալներ իրար կցելու համար։ Այն նպատակահարմար է նրանով, որ չի թողում եզրերը քանդվեն և ամուր է։
Ահա արջուկի կարված եզրերով գլուխը.
misc9-10
9.Արջուկի գլուխը շուռ ենք տալիս դեպի ճիշտ երեսը և լցնում լցոնով։
misc9-11
Սկզբում լավ լցրեք ականջները, այնուհետև մնացած հատվածը.
misc9-12
10. Նմանապես կարում ենք մարմնի ներքևի հատվածը։ Դետալը շուռ ենք տալիս, կարում պարուրող կարով ու կրկին շուռ տալիս դեպի ճիշտ երեսը։
misc9-13
11. Մարմինը ևս լցոնում ենք.
misc9-14
Հաջորդ քայլը գլխի և մարմնի բաց եզրերը փակելն է։
12. Վերցրեք թելած ասեղը և մարմնի բաց եզրը կարենք ամենահասարակ կարով.
misc9-15
Կարերը պետք չէ շատ մանր անել, դրանք կարող են լինել 5-8մմ։
misc9-16
13. Այժմ թելի ծայրը քաշեք և ամրացնելով այն, ծայրերը կտրեք։
misc9-17
14. Նույն գործողությունը կատարում ենք գլխի բաց եզրի հետ։
misc9-18
15. Հաջորդ քայլի համար մեզ անհրաժեշտ է սպիտակ տրիկոտաժե կտոր։
Սպիտակ կտորից օվալ կտրենք մոտավորապես արջուկի մռութի կեսի չափով։
misc9-19
16. Այդ օվալը կարում ենք արջուկի մռութիկի ներքևի հատվածում։ Նախապես այդ օվալի հատվածում մի փոքր բամբակի կտոր դրեք, որպեսզի մռութի այդ հատվածը մի քիչ դուրս պրծած լինի։
Օվալը ամրացնելու համար կարելի է կիրառել այս հասարակ պարուրակարը.
misc9-20
misc9-21
17. Կարված մարմինն ու գլուխն իրար ենք կպցնում (կարում)։
misc9-22
misc9-23
misc9-24
18. Այժմ առջևի թաթիկների հերթն է։ Դրանք կարում ենք ճիշտ այնպես, ինչպես գլուխն ու մարմինը՝ դետալը շուռ ենք տալիս, կարում բաց թողնելով ներքին եզրը, շուռ տալիս դեպի ճիշտ երեսը և լցոնում։
misc9-25

misc9-26 copy19. Թաթիկները պարուրող կարով ամրացնում ենք մարմնին։ Դրանք պետք է տեղադրված լինեն մարմնի կողքերում՝ գլխից ներքև։
misc9-27
misc9-28 copy
20. Քթի համար գտեք փոքրիկ սև կոճակ, ցանկալի է ելուստով, ոչ թե ծակերով։
misc9-29
misc9-30
21. Բերանը «պատրաստում» ենք ընդամենը երեք կարի միջոցով։ Սկսում ենք կարել քթի տակից։
misc9-31
misc9-31a
22. Աչքերը պատրաստելու համար բազմաթիվ եղանակներ կան՝
ա) սև հուլունքներից
misc9-32
բ)սև կոճակներից
misc9-33
գ) 4 անցքանի սպիտակ կոճակներից, որոնք ամրացնում ենք խաչաձև
misc9-34
դ) Սև կտորե շրջանակներից՝
misc9-35
ե) Սպիտակ շրջանակների վրա ամրացված սև շրջականերից
misc9-36
23. Արջուկի վրա վերջին աշխատանքը նրա կուրծքն է։ Սպիտակ կտորից կտրում ենք գոգնոցանման դետալ.
misc9-37 copy
24. Ամրացնում ենք այն արջուկի կրծքին։ Կարելի է այն ամբողջությամբ չկարել, այլ վերին ծայրերով ամրացնել գլխի հետևի հատվածում։
misc9-38
Մեր արջուկը պատրաստ է՝
misc9-39 copy