1

Մոդուլային օրիգամի «Ձկնիկ»

1Ձկնիկ մոդուլային օրիգամին բաղկացած է 159 եռանկյուն մոդուլներից՝ 2 կարմիր, 9 կապույտ, 31 նարնջագույն, 47 սև և 70 դեղին։ Ձկնիկը բավական վառ ու գունավոր երանգավորում ունի։ Գույների բազմազանությունը կարող եք ընտրել ինքներդ։

1. Վերցնենք 2 կարմիր մոդուլ (ձկնիկի բերանը) և դրանց վրա հագցնենք 3 դեղին մոդուլ այնպես, որ 2 ծայրերի մոդուլները մեջտեղում ունենան դատարկ գրպանիկ.

2

3
2. Հաջորդ շարքում ավելացնենք ևս մեկ դեղին մոդուլ.
4
3. 4-րդ շարքում 5 մոդուլ կա՝ մեջտեղում 1 սև մոդուլ (ձկնիկի աչքը)
5
4. Ձկնիկի գլուխն ավարտվում է հաջորդ շարքում՝ 6 դեղին մոդուլներով։
6
5. Ձկնիկի մարմինը սկսում ենք պատրաստել 2 շարքով, որոնց համար կօգտագործվեն 7 և 8 սև մոդուլներ.
7

8
6. Այժմ 2 շարք դեղին գույնի մոդուլներ ենք ավելացնում՝ համապատասխանաբար 9 և 10 մոդուլ։
9

10
7. Կրկնում ենք սև գիծը 2 շարքով՝ 11 և 12 սև մոդուլներով։
11

12
8. Ապա կրկին դեղին շերտը 2 շարքով՝ 13 և 14 դեղին մոդուլներով։
13

14
9. Հաջորդ շարքում ծայրերում ավելացնում ենք 2-ական դեղին մոդուլ և կենտրոնում՝ 3 մոդուլ
15
10. Սկսում ենք հավաքել ձկնիկի պոչը։ Վերցնենք 4 սև մոդուլ և ամրացնենք վերջին շարքում կենտրոնում ավելացված 3 դեղին մոդուլներին։
16
11. Այնուհետ հետևյալ հաջորդականությամբ ավելացնում ենք՝ 5 կապույտ, 6 նարնջագույն և 7 նարնջագույն մոդուլներ
17

18

19
12. Հաջորդ շարքում պոչի ծայրերում ավելացնում ենք 1 նարնջագույն մոդուլ, ապա հաջորդ շարքում ևս 1-ական նարնջագույն մոդուլ։ Պոչը պատրաստ է։

20

21
13. Այժմ հերթը վերին լողակինն է։ Դրա համար ծայրում ավելացված դեղին 2 մոդուլների վրա հետևյալ հերթականությամբ ավելացնում ենք 2 սև, 2 կապույտ, 3 շարք 2 նարնջագույն և վերջում 1 նարնջագույն մոդուլներ։ Լողակը պատրաստ է։ Նման ձևով հավաքվում է նաև ներքևի լողակը.

22

23
Ձկնիկը պատրաստ է.
24

 

1