1

Զամբյուղ կիրիգամիով

Սովորենք պատրաստել գեղեցիկ զամբյուղ.

1

Անհրաժեշտ է՝
գունավոր թուղթ՝ կարմիր, սպիտակ ու կանաչ, մկրատ, գրասենյակային դանակ, տախտակ և սոսինձ։

1. Վերցնենք կարմիր թուղթը.
2
2. Ծալենք այն հավասար մասերի՝ ըստ երկարության և ծալքի գծով կտրենք։ Մի կտորը կողք դնենք (այն մեզ հարկավոր չէ)։ Երկրորդ կտորը կրկին ծալենք հավասար մասերի։
3
4
3. Թղթի կեսի վրա ամբողջ երկայնքով առաջին հերթին նկարենք օվալ, իսկ նրա ներսոում ՝ ահա այսպիսի զամբյուղ (զամբյուղի բռնակը պետք է ծալքի կողմից լինի).
5
4. Սկսենք կտրատել։ Պատրաստվածքի արտաքին հատվածը կարելի է մկրատով կտրատել.
6
5. Հետագա աշխատանքի համար մկրատը բավական մեծ է ու կոպիտ։ Դրա համար այն կդնենք կողք ու գրասենյակային դանակով կշարունակենք աշխատանքը։
Ուշադրություն. գրասենյակային դանակով աշխատանքը սկսելուց առաջ աշխատանքային թղթի տակ անհրաժեշտ է դնել փայտյա կամ պլաստմասսե տախտակ, որպեսզի սեղանի մակերեսը չվնասվի։
7
6. Գրասենյակային դանակի օգնությամբ կտրատում ենք շեղանկյուններ ու զամբյուղի բռնակի հատվածը.
8
9
7. Զամբյուղի երկու հատվածների վրա մի կտրվածքից մինչև մյուսը ծալքեր անենք.
10
8. Վերցնենք կանաչ թղթի կտոր։ Այն դնենք կիսապատրաստ զամբյուղի տակ՝ զամբյուղը նախապես կիսով չափ ծալելով(երկու կտորների միջև մոտ 1-2սմ բացվածք պիտի լինի)։ Գծանշենք զամբյուղի հիմքում ստացված օվալը և կտրնեք այն։
11
9. Զամբյուղի հիմքը սոսնձենք կանաչ օվալին։
12
10. Այժմ զարդարենք զամբյուղը։ Սպիտակ թղթից ժապավեն կտրենք և ամրացնենք զամբյուղի բռնակի կենտրոնին։ Ժապավենի կենտրոնին ամրացնենք կարմիր թղթից կտրված փոքրիկ շրջանակ կամ օվալ։
13
11. Կանաչ թղթից ահա այսպիսի տերևիկներ կտրատենք.
14
12. Սոսնձնեք կտրված տերևները զամբյուղի բռնակի հիմքերին.
kirigami2-1513. Սպիտակ թղթից երկու ծաղիկ կտրենք, իսկ կարմիր թղթից՝ դրանց համար կենտրոններ։
14. Սոսնձենք ծաղիկները տերևների կենտրոններին.
15
15. Զամբյուղը պատրաստ է՝
16