1

Օրիգամի «Թզուկ»

Սովորենք օրիգամի տեխնոլոգիայով պատրաստել թզուկ։

1. Քառակուսի թուղթը անկյունագծով ծալեք, ապա բացեք և շուռ տվեք հակառակ կողմ։

1_wm

2. Նշված գծերով ծալեք վերին և ներքին անկյունները։

2_wm

3. Ստացված պատրաստվածքը դրեք երկարությամբ և շուռ տվեք հակառակ կողմ։

3_wm

4. Ներքևի անկյունը ծալեք և բացեք։

4_wm

5. Նշված գծից ևս անկյունը ծալեք դեպի վեր։

5_wm

6. 4-րդ կետում ծալված անկյունը մեկ անգամ ևս ծալեք։

6_wm

7. Երկու կողային անկյունները ծալեք դեպի ետ։

7_wm

8. Թզուկը պատրաստ է։ Գունավորեք նրա գլխարկը, նկարեք դեմքը։ 8_wm