1

Օրիգամի «Աղվես»

Սովորենք պատրաստել աղվես՝

fox01

Անհրաժեշտ է՝
Քառակուսի նարնջագույն թուղթ, սև ֆլոմաստեր

Պատրաստենք թուղթը՝
fox02

Թուղթն անկյունագծով ծալենք հավասար մասերի՝
fox03Եվս մեկ անգամ թուղթը ծալենք անկյունագծով։
fox04Այժմ ստացված եռանկյան շերտերը կիսով չափ ծալենք դեպի դուրս՝ ինչպես ցույց է տրված նկարում։
fox05Պատրաստվածքը բերենք նման դիրքի՝
fox06
Պատրաստվածն իր ամբողջ շերտերով ծալենք ուղիղ գծով (նկարում ցույց տրված գծի ուղղությամբ)՝ աջ եզրից մոտ 1/3 հեռավորության վրա։
fox07 fox08
Այժմ առաջնային հատվածի շերտերը իրարից փոքր-ինչ հեռացնենք և միջին շերտի դիմացի անկյունը ծալենք դեպի առաջ։ Դա մեր աղվեսիկի մռութն է։
fox09
Սև ֆլոմաստերով նկարենք քիթիկն ու խորամանկ աչուկները։

fox10