1

Տոնածառ պլաստիլինից

0_wmՍովորենք ծեփել Նոր Տարվա ամենագեղեցիկ զարդը՝ տոնածառ։
1. Բունը
ա) Մեծ կանաչ գունդ պատրաստեք։

1_wm
բ) Կանաչ գնդից կոն պատրաստեք։

1.1_wm

2. Փշերը
ա) Պատրաստեք 27 կանաչ գնդեր միջին մեծության։

2_wm
բ) Բոլոր գնդերը վերածեք կոնանման դետալների։

2.1_wm
գ) Կոնանման դետալները սեղմեք և տափակեցրեք։

2.2_wm
դ) Կոնանման տափակ դետալները շերտերով ամրացրեք բնին այնպես, որ վերևի շերտը փոքր-ինչ ծածկի ներքևի շերտին։ Դանակի օգնությամբ այդ դետալների վրա խիտ գծեր քաշեք. դրանք կլինեն փշերը։

2.3_wm

3. Խաղալիքները
ա) Պատրաստեք գունավոր գնդեր և դրանք ամրացրեք տոնածառի վրա։

3_wm

Տոնածառը պատրաստ է.

0_wm