1

Վագրաձի և օձ ձեռնոցներից

1

Պատրաստենք վագրաձի և օձ ձեռնոցներից.3

1. Ձեռնոցի վրա նկարում ենք վագրաձիու և օձի նախշեր։
2. Վագրաձիու դեպքում ցուցամատի և միջնամատի ծայրերը սև ենք ներկում՝ նկարելով քիթը, իսկ մատնեմատը կարմիր, որն էլ կլինի բերանը։
3. Վագրաձիու դեպքում սև և սպիտակ բրդյա թելերից բաշ ենք կարում ձեռնոցի վրա, բութ մատի ուղղությամբ։
4,5. Ձեռքի ափի կողմից սոնսձում ենք գունավոր թղթից պատրաստված վագրաձիու աչքն ու օձի լեզուն։
6. Օձի աչքի համար վերցնում ենք կարմիր որևէ փոքրիկ գունդ։

2
Հագնում ենք ձեռնոցը։ Վագրաձին պատրաստ է ելույթի։ Օձի դեպքում բութ մատի և ցուցամատի միջոցով բռնում ենք կարմիր գունդը և շարժում լեզուն։

1

3