1

Մոդուլային օրիգամի «Հորթուկ»

0Պատրաստենք մոդուլային օրիգամի «Հորթուկ».

1. Առաջին երեք 3 շարքը հավաքում ենք միաժամանակ՝ յուրաքանչյուր շարքում 30-ական կարմիր մոդուլ։ Օղը փակում ենք և մատների օգնությամբ սեղմելով շուռ տալիս։ Օղի վրա ևս 4 շարք ենք հավաքում՝ յուրաքանչյուրում 30-ական կարմիր մոդուլներ։

2. 8-րդ շարքը հավաքում ենք 30 սև մոդուլներից։

3. 9-ից 12-րդ շարքերը հավաքվում են սպիտակ մոդուլներից, որոնց մեջ տեղադրում ենք 2-3 սև մոդուլներ, որոնք կլինեն մեր հորթուկի խալերը։ Մոդուլների ընդհանուր քանակն այս դեպքում ևս 30 է յուրաքանչյուր շարքի համար։

4. 13-րդ շարքը մարմնի վերջին շարքն է։ Այն պետք է կրճատել 4 մոդուլով։ Դրա համար 4 կետերում 2 հարևան մոդուլները հագցրեք ոչ թե 4 այլ 6 անկյունների վրա։ Մարմինն ավարտելուց հետո դրան կլորավուն տեսք հաղորդեք՝ զգուշությամբ մատներով ներսի կողմից սեղմելով պատրաստվածքը։

5. Գլխի առաջին շարքը բաղկացած է 26 սպիտակ մոդուլներից։ Դրանք հագցրեք մարմնի վերջին շարքին՝ կարճ կողմերով դեպի դուրս։

6. Հավաքեք ևս 8 շարք 26 մոդուլից՝ երկար կողմերը դեպի դուրս հագցնելով։ Մեր հորթուկի գլխին ևս սև խալեր կան, որոնցից յուրաքանչյուրը կազմվում է 9 մոդուլից (3 շարքերի վրա 3-ական մոդուլ)։ Պարզապես չպետք է մոռանալ, որ յուրաքանչյուր շարքն ընդհանուր առմամբ, պիտի ունենա ընդամենը 26 մոդուլ։

7. Երբ գլուխը պատրաստ լինի, նրան գնդաձև տեսք հաղորդեք, ընդ որում, վերևի շարքի մոդուլներն այնպիսի խտությամբ իրար մոտեցնելով, որ հնարավորինս փոքր անց մնա։

8. Յուրաքանչյուր ձեռքի համար պատրաստեք 14 սպիտակ և 2 սև մոդուլ։ 3 մոդուլներն դասավորեք ինչպես ցույց է տրված նկարում։ Աջակողմյան մոդուլը առաջին շարքն է, իսկ ձախ կողմի մոդուլը՝ երկրորդ։ Միացրեք մոդուլներն իրար։

1_wm
9. Երրորդ շարքը իրականացնելու համար 1 սպիտակ մոդուլ հագցրեք երկրորդ շարքի մոդուլների ներքին անկյուններին։։

2_wm
10. Չորրորդ շարքում ավելացրեք 2 մոդուլ՝ օգտագործելով բոլոր 4 անկյունները։

3_wm
11. Այս հերթականությամբ շարունակեք, մինչև 9 շարք դառնալը։

4_wm
12. 10-րդ շարքում ավելացրեք 2 սև մոդուլներ (կճղակները).

5_wm
13. Միացման մոդուլի մի թև բացեք, ինչպես ցույց է տրված նկարում.

6_wm
14. Երկրորդ ձեռքը պատրաստվում է նման ձևով։ Ձեռքը հավաքելուց հետո անհրաժեշտ է փոքր-ինչ այն կորացնել։

7_wm

15. Հորթուկի ոտքերը հավաքվում են ինչպես ձեռքերը, միայն թե սպիտակ մոդուլների փոխարեն այստեղ օգտագործվում են կարմիր մոդուլներ։

8_wm
16. Այս դետալների վերջին մոդուլները ևս միացման համար են։ Դրանց թևիները ևս դեպի դուրս ենք հանում։

10_wm
17. Ոտքերի դեպքում միացման մոդուլները դուրս պրծած թևիկներով հագնում են մարմնի 4-րդ շարքին, իսկ թևերի մոդուլները՝ մարմնի վերջին շարքին։

11_wm
18. Ստվարաթղթից պատրաստեք կոտոշներն ու ականջները, իսկ բարակ թղթից՝ մազերը։ Թղթի վրա նկարեք մռութն ու աչքերը։ Դրանք ամրացրեք հորթուկի գլխին։ Կարելի է գլխարկ դնել հորթուկի գլխին, իսկ վզից զանգակ կախել։

12_wm

Մեր հորթուկը պատրաստ է.

0_wm