1

Ծիտիկներ ձեռնոցներից

0Այսօր ձեռնոցներից կպատրաստենք ծիտիկների բույն՝ ծիտիկներով։

Այն պատրաստելու համար անհրաժեշտ է՝ ձեռնոց, սև հուլունքներ, կարմիր կամ նարնջագույն թուղթ, բրդյա շագանակագույն թել կամ բամբակ, թել ու ասեղ և սոսինձ։

1. Ձեռնոցի մատների ծայրերին կարում ենք թելերից պատրաստված կատարներ։

1_wm
2. Յուրաքանչյուր մատի վրա կարում ենք 2-ական հուլունք-աչք։

2_wm
3. Գունավոր թղթից կամ հաստ կտորից կտրում ենք բերանը և ասեղի ու թելի օգնությամբ այն ամրացնում աչքերից քիչ ներքև.

3_wm
4. Ձեռնոցը հագնում ենք ձեռքին և դաստակի մասում բդրյա թել փաթաթում վրան։ Փաթաթանի վերին և ներքևի հատվածներում թելն անհրաժեշտ է փոքր-ինչ ձիգ փաթաթել։ Կստանանք մեր ծիտիկների բույնը։

4_wm
5. Բույնը կարելի է պատրաստել բամբակով՝ այն սոսնձելով ձեռնոցի դաստակի շուրջը։

5_wm

Ձեռնոցը հագնում ենք ձեռքին, մատներն իրարից հեռու պահելով և շարժելով։ Մեր ծիտիկները պատրաստ են։

0_wm