1

Խխունջ պլաստիլինից

xxunjՊատրաստենք խխունջ պլաստլինից.

1. Խեցին
ա) Պատրաստեք երկնագույն գունդ։

a1
բ) Գնդից երկար գլան ստացեք, որի մի ծայրը սուր է։

a2
գ) Գլանը պարույրաձև փաթաթեք այնպես, որ սուր ծայրը պարույրի ներսում լինի։

a3
դ) Խեցին պատրաստ է։

a4

2. Մարմինն ու գլուխը
ա) Պատրաստեք 2 վարդագույն գունդ։

b1
բ) Մի գնդից գլան պատրաստեք։

b2
գ) Գլանը տափակեցրեք՝ հաղորդելով նրան կոնի տեսք։ Կստանաք խխունջի մարմինը։

b3
դ) Խեցին ամրացրեք մարմնի վրա։ Մարմնի լայն հատվածը փոքր-ինչ դեպի վեր բարձրացրեք ու նրա վրա ամրացրեք մյուս վարդագույն գունդը (գլուխը)։ Լուցկու հատիկի ծծմբային հատվածով փոքրիկ անցք բացեք գլխի վրա՝ բերանի հատվածում։

b4

3. Մռութը
ա) Նախևառաջ պատրաստեք երկու փոքրիկ մուգ վարդագույն գունդ և երկու երկնագույն, համեմատաբար փոքր գնդեր, այնուհետև՝ շատ փոքր երկու սև գնդեր (աչքի բբերը), երկու սպիտակ գնդեր (աչքերը) և ևս մեկ մուգ վարդագույն գունդ։

g1
բ) Խխունջի աչքերը պատրաստելու համար երկու սպիտակ գնդերը թեթև կպցրեք իրար։ Դրանց վրա ամրացրեք բբերը։ Աչքերի ներքևում ամրացրեք մուգ վարդագույն քիթը։

g2
գ) Երկու մուգ վարդագույն գնդերից փոքրիկ գլաններ պատրաստեք և դրանց խխունջի եղջյուրների տեսք հաղորդեք։ Երկու երկնագույն գնդերից պատրաստեք գլաններ և դրանք ունքերի նման կիսաշրջանաձև դարձրեք։

g3
դ) Խխունջի գլխին ամրացրեք եղջյուրները։ Ձևավորեք խխունջի մռութը՝ եղջյուրների տակ ամրացնելով ունքերը, իսկ ունքերի տակ՝ աչքերն ու քիթը։

g4

Խխունջի մարմինը կարող եք պատրաստել վարդագույն, բաց շագանակագույն, երկնագույն կամ մանուշակագույն։ Մի մոռացեք, որ այն անպայման պետք է բաց երանգ ունենա։ Խեցին կարող է լինել ցանկացած գույնի։ Փորձեք խեցին պատաստել բազմերանգ՝ դրա համար գլանը պատրաստելով բազմերանգ պլաստիլինից։