1

Ձվիկի տակդիր։ Զատիկի պատրաստվածքներ (Հմուտ ձեռքեր)

 

tumb

Պատրաստենք զատիկի ձվիկի տակդիր.

 

Տակդիրը պատրաստելու համար ներբեռնեք հավիկի շաբլոնը, տպեք այն թղթի վրա, ապա հոծ գծերով հատվածները մկրատով կտրեք, իսկ գծիկավոր հատվածը ծալեք.

image 65

 

այնուհետ ըստ ձեր երևակայության ներկեք հավիկին։

hv89 (1)

 

hv88