1

Թզուկ կապրոնե կիսագուլպայից

0Պատրաստենք փոքրիկ թզուկ կապրոնե կիսագուլպայից։
Անհրաժեշտ է՝ կապրոնե գուլպա, թելեր, ասեղ, բամբակ կամ սինտեպոն (որպես լցոն), գույնզգույն թելեր կամ կտորներ հագուստի համար, հուլունքներ։

1

1. Կիսագուլպայի ոտնաթաթի ծայրը թելով կապում ենք, ապա գուլպան շուռ տալիս հակառակ կողմը և լցնում բամբակով կամ սինտեպոնով։

2

3

2. Թզուկի քթի հատվածում սինտեպոնի կամ բամբակի մի գունդ ենք դնում և ասեղի օգնությամբ ամրացնում այն.

4

5

6

7

Քթի ընդհանուր տեսքը ստանալուց հետո թել ու ասեղի օգնությամբ պատրաստում ենք քթածակերը։ Հիշեք, ինչքան ամուր ձգեք թելը, այնքան քթածակերը խորը կլինեն։

8

3. Բամբակե կամ սինտեպոնի գնդերի միջոցով պատրաստում ենք թզուկի այտերը և թել ու ասեղի միջոցով դրանք ևս ֆիքսում։

9  10  11

4. Այտերից հետո էլի թել ու ասեղի օգնությամբ ստանում ենք թզուկի դունչը, ապա ունքերը։

12

13

14

5. Գլուխը վերջնական տեսքի բերելու համար թելի միջոցով գուլպան կապում ենք դնչի տակից։

15

6. Թևերը պատրաստելու համար համապատասխան տեղերում ավելացնում ենք լցոնը և թել ու ասեղի օգնությամբ ձեռքերին ձև ենք հաղորդում։

16

7. Թել ու ասեղի միջոցով կարելով պատրաստում ենք նաև թզուկի ոտքերը.

17

Ահա ինչ տեսք ունի թզուկը.

18

 

Սկսենք թզուկին հագցնելու փուլը.

8. Գույնզգույն կտորների միջոցով կարում ենք, կամ գունավոր թելերի միջոցով հեյլունով գործում ենք գլխարկը, պատրաստում օձիքը և մեր թզուկը հագնված է.

19

20

9. Հուլունների օգնությամբ պատրաստում ենք թզուկի աչքերը։ Մեր թզուկը պատրաստ է.

0