1

Ապլիկացիա «Շլդիկ»

6Երկրաչափական պատկերներից պատրաստենք շլդիկ։

Անհրաժեշտ են՝ գունավոր թղթեր, մկրատ, սոսինձ, մատիտ։

1. Ուղղակնկյուն թուղթը ծալում ենք հավասար մասերի, մի կողմի վրա կիսաշրջան նկարում և կտրում այն։ Կտրված հատվածը բացում ենք ու ստանում մեծ ձվաձև՝ շլդիկի մարմինը։

1

2. Համեմատաբար փոքր ուղղանկյուն թղթից նման ձևով կտրում ենք ձվաձև գլուխը։

2

3. Կտրում ենք 2 միանման ձվաձև ականջները։

3

4. Ուղղանկյուն թուղթը կրկնակի անգամ ծալում ենք հավասար մասերի (ստանում ենք 4 շերտ) և կտրում շլդիկի 4 թաթերը։

Clipboard-4

5. Կտրում ենք պոչը։

5

6. Կտրված հատվածները սոսնձում ենք իրար, նկարում աչքը։

0

Շլդիկը պատրաստ է։

6