1

Լրացրու պատկերը

Բեռնեք, տպեք պատկերները և տվեք երեխային, որպեսզի այն լրացնի։ Առաջադրանքը զարգացնում է երեխայի տրամաբանությունն ու երևակայությունը։ Նախատեսված է տարրական դպրոցի աշակերտների համար։