1

Գտիր ճիշտ պատկերը

Անհրաժեշտ է մտովի պատկերացնել հանման գործողությունը և գտնել ճիշտ պատկերը.