1

Ապլիկացիա «Զատիկ»

Գունավոր թղթերի միջոցով պատրաստենք զատիկ։

0

Անհրաժեշտ են՝ կարմիր թուղթ, սպիտակ թուղթ, սոսինձ, սև մատիտ։

Տարբերակ 1

1. Քառակուսի թուղթը ծալում ենք հավասար մասերի, նրա վրա կիսաշրջան նկարում և կտրում այն, ապա կտրված թուղթը բացում ենք ու ստանում շրջան։

1

2. Ծալքի գծով կտրվածք են անում ու երկու կիսաշրջաններն իրարից մի քիչ հեռացնում ենք։ Ստանում ենք թևերը։

2

3. Սև մատիտով նկարում ենք զատիկի մարմինը, գլուխն ու բեղերը։ Չենք մոռանում թևերի վրա պտերի մասին։
Զատիկը պատրաստ է։

3

Տարբերակ 2

1. Վերցնում ենք քառակուսի թուղթը, ծալում այն երկու անգամ։

11

2. Անկյունը մկրատի օգնությամբ կլորացնում ենք ու բացում թուղթը։ Ստանում ենք շրջան։

12

3. Ծալքի գծով շրջանը բաժանում ենք երկու հավասար մասերի։ Ստանում ենք թևերը։

13

4. Մի կիսաշրջանը հիմք ընդունելով, սև մատիտով նկարում ենք գլուխը, բեղերը, ոտքերն ու թևերի պտերը։ Զատիկը պատրաստ է։

14