1

Մի քանի կանոն երեխայի դաստիարակության համար

1Հաճախ ինքներս մեզ հարց ենք տալիս, թե ինչու՞ է մեր երեխան այսպիսի կամ այնպիսի վարք դրսևորում, երբ մենք նրան բոլորովին այլ բան ենք սովորեցնել: Երեխայի դաստիարակության գործընթացում կարևոր դեր է կատարում ընտանեկան առողջ մթնոլորտը: Կարևոր է հիշել, որ.

Երեխան ինչպես ապրում, այնպես էլ սովորում է:
Հետևաբար.
• Եթե երեխան հանդիպում է թշնամանքի, նա սովորում է կռվել,
• Եթե երեխան հանդիպում է մեղադրանքի, նա սովորում է մեղք գործել,2
• Եթե երեխան հանդիպում է հանդուրժողականության, նա սովորում է բարեսրտություն,
• Եթե երեխան հանդիպում է գովասանքի, նա սովորում է գնահատել,
• Եթե երեխան հանդիպում է ազնվության, նա սովորում է արդարություն,
• Եթե երեխան հանդիպում է ապահովության, նա սովորում է ինքնավստահություն դրսևորել,
• Եթե երեխան հանդիպում է ծաղրի ու արհամարհանքի, սովորում է վախ, երկչոտություն,
• Եթե երեխան ունենում է ընկերներ, նա սովորում է, թե ինչ բան է սերն աշխարհում:

Պատրաստեց` Նարին Մուրադյանը
(«Այբ Բեն Գիմ» զարգացման ակումբի
Էրգոթերապիստ, հատուկ հոգեբան)