1

Զարգացման կենտրոններ. «Մի՞թե արժե, իսկ միգուցե պետք չէ՞»

295a1ceaf71243749698499d2975Վերջին հինգ տարիների ընթացքում աստիճանաբար ավելանում է մանկական զարգացման կենտրոնների թիվը, որոնք խոստանում են ծնողներին, որ իրենց կենտրոն հաճախելու դեպքում, նրանց երեխաներից «հանճարներ կպատրաստեն»: Ստորև կներկայացվեն մի քանի խորհուրդներ, որոնք կհեշտացնեն ծնողների գործը փոքրիկի համար զարգացման կենտրոն ընտրելիս.

Ո՞ր տարիքից է անհրաժեշտ երեխային տանել զարգացնող կենտրոն.

1232,5 տարեկանից սկսած երեխաներին կարելի է տանել մանկական զարգացնող կենտրոններ: Այս տարիքում անհրաժեշտ է տալ որքան հնարավոր է շատ ինֆորմացիա մեզ շրջապատող երևույթների մասին, թույլ տալ շփվել երեխաների հետ, մանկավարժներից ստանալ տվյալ տարիքին համապատասխան գիտելիքներ: Զարգացման կենտրոններում գործում է համալիր ծրագիր՝ հիմնականում բաղկացած 4 բաժնից.
• երաժշտական ունակությունների զարգացման խմբակ,
• ստեղծագործական ունակությունների բացահայտման խմբակ,
• նախապատրաստում դպրոցին,
• մտավոր ունակությունների զարգացման խմբակներ.
Այս տարիքում զարգացման կենտրոնների մասնագետներն աշխատանքներ են տանում երեխայի խոսքի զարգացման, սոցիալականացման, տարեկիցների հետ շփման հմտությունների ձևավորման ուղղությամբ: Փոքրիկները երեխաների հետ նկարում են, խաղում են ծեփամածիկներով, սովորում են խմբում աշխատելու հմտություններ, ինչպես նաև լինել համբերատար և աշխատասեր:
Փոքր խմբերը (4-5 հոգուց բաղկացած) երեխային հնարավորություն են տալիս կատարել ընդունակությունների վաղ բացահայտում, մանկավարժներն էլ կարողանում են աշխատել յուրաքանչյուր երեխայի հետ անհատապես:

Ինչպե՞ս պետք է ընթանա մասնագետի աշխատանքը

Անհրաժեշտ է ճիշտ բացատրել երեխային, թե ինչպես է պետք «հաղորդակցվել այբուբենի հետ»: Այդ նախապատրաստական աշխատանքները պետք է սկսել նախքան դպրոց գնալը՝ 3-6 տարեկանում:

Այս փուլում անհրաժեշտ է աշխատել լեզվական խնդիրների, հնչյունների արտաբերական խնդիրների շտկման և, իհարկե, ընթերցանության 456ուղղությամբ: Երեխայի և մասնագետի պարտաճանաչ հաճախման, մանկավարժի հանձնարարված նյութի պատշաճ կատարման արդյունքում, 15-20 պարապմունք հաճախելուց հետո երեխան կկարողանա ընթերցել:

Կարևոր հանգամանք է, որ նյութը մատուցվի տվյալ տարիքին համապատասխան առաջատար գործունեությամբ: 3-5 տարեկան երեխաներն ինֆորմացիան հեշտ կընկալեն, եթե մանկավարժը կիրառի խաղային թերապիա (օրինակ՝ երեխաները «ճանապարհորդեն» հեռավոր երկրներ, հանդիպեն օտարերկրացիների և իրենց հետ շփման համար սովորեն տվյալ լեզուն):
Այսպիսով, վերոնշյալ խորհուրդների հետևելով` յուրաքանչյուրս տան մի փոքրիկ անկյունում կարող ենք յուրօրինակ զարգացման կենտրոն ստեղծել մեր երեխաների համար:

Պատրաստեց` Անի Գարամյանը
(197 դպրոցի սոցիալական մանկավարժ և «Այբ Բեն Գիմ»
զարգացման ակումբի սոցիալական մանկավարժ)