Երեխաների համար, երեխաների մասին

9-ի հատկությունը

9

   Մարդկային ձեռքը առաջին հաշվիչ մեքենաներից մեկն է։

Այժմ ծանոթանանք ինը թվանշանի յուրահատկությանը։

Երկու ձեռքերը բացված վիճակում դրեք սեղանին։ Ձախից սկսված հաշվելով մատները յուրաքանչյուր մատ կհամապատասխանի հերթական թվանշանին, այսպես. ձախ կողմից սկսած առաջին մատը 1-ն է, երկրորդը՝ 2-ը, երրորդը՝ 3-ը և այլն։ Աջ ձեռքի աջակողմյան վերջին մատը կհամապատասխանի 10 թվանշանին։ Ենթադրենք, ցանկանում ենք բազմապատկել 7 և 9 թվանշանները։ Այժմ բարձրացնենք 7 թվանշանին համապատասխանող մատը։ Բարձրացված մատից ձախ ընկած մատների քանակը ցույց կտա տասնյակների քանակը, իսկ աջ ընկած մատների քանակը՝ միավորների քանակը։ Այսինքն, 7-րդ մատից ձախ կա 6 մատ, հետևաբար 6 տասնյակ, իսկ դեպի աջ կա 3 մատ, հետևաբար 3 միավոր։ Նշանակում է, 7 և 9 արտադրյալը կլինի 63։

Այս հետաքրքիր երևույթը հասկանալի կդառնա, եթե հիշենք, որ 9-ի բազմապատկման աղյուսակում արդյունքների տասնյակների և միավորների թվանշանների գումարը հավասար է 9-ի, իսկ տասնյակների թվանշանը միշտ 1-ով պակաս է այն թվից, որով բազմապատկված է 9 թիվը։ Բարձրացվող մատով մենք նշում ենք հենց դա, հետևաբար, կատարում ենք բազմապատկման գործություն։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Փոքրիկը սոց. ցանցերում
facebook youtube telegram