Երեխաների համար, երեխաների մասին

Խնդիր 3

Գյուղացին պետք է նավակով գետն անց կացնի գայլին, այծին և կաղամբ։ Սակայն գյուղացու հետ նավակում
կարող է տեղավորվել կամ միայն գայլը, կամ միայն այծը, կամ միայն կաղամբը։ Բայց, եթե գայլին թողի այծի հետ,
ապա գայլը կուտի այծին, իսկ եթե այծին թողի կաղամբի հետ, ապա այծը կաղամբը կուտի։ Գյուղացին ինչպե՞ս
կարող է տեղափոխել գայլին, այծին և կաղամբը։

 

Գյուղացին առաջինը պետք է տեղափոխի այծին, հետ վերադառնա, վերցնի գայլին և տեղափոխի մյուս ափ։
Դրանից հետո գայլին պետք է թողի մյուս ափում, իսկ այծին հետ վերադարձնի առաջնային կետը։ Այնտեղ
թողելով այծին, գյուղացին պետք է կաղամբը տանի գայլի մոտ, ապա վերադառնա և այծի հետ անցնի գետի մյուս
ափ։

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Փոքրիկը սոց. ցանցերում
facebook youtube telegram