Երեխաների համար, երեխաների մասին

Գտնել թիվը

Գտնել թիվը, եթե այն 2-ի բաժանելիս տալիս է 1 մնացորդ, 3-ի բաժանելիս 2 մնացորդ, 4-ի բաժանելիս՝ 3 մնացորդ, 5-ի բաժանելիս՝ 4 մնացորդ, 6-ի բաժանելիս՝ 5 մնացորդ, բայց 7-ի բաժանվում է ամբողջությամբ։

 

Հեշտ է տեսնել, որ եթե որոնելի թվին ավելացնենք մեկ, ապա արդյունքը առանց մնացորդի կբաժանվի 2-ի, 3-ի, 4-ի, 5-ի և 6-ի։ Այդ հատկությամբ օժտված ամենափոքր թիվը 60-ն է (ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը) և բոլոր այդպիսի թվերը գտնվում են 60, 120, 180, … շարքում։ Որոնելի թիվը բաժանվում է 7-ի, նշանակում է նշված շարքում պետք է գտնել այնպիսի թիվ, որը 7-ի բաժանելիս տա 1 մնացորդ։ Այդ պայմանին բավարարում է 120 թիվը։ Այսպիսով, 119 թիվը այն ամենափոքր թիվն է, որը բավարարում է խնդրի պայմանին։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Փոքրիկը սոց. ցանցերում
facebook youtube telegram