Երեխաների համար, երեխաների մասին

Ինչքա՞ն ջուր կա տակառում

Մի հեքիաթում տերը ծառա վարձելիս նրան փորձում է՝  առաջարկելով հետևյալ խնդիրը.

– Ահա քեզ տակառ, լցրու այն ջրով ճիշտ կեսի չափով, ոչ ավելի և ոչ էլ պակաս։ Բայց տես, չափելու համար փայտից, պարանից կամ ուրիշ բանից չօգտվես։

Ծառան կատարեց առաջադրանքը։ Ինչպե՞ս այդ արեց։

Եթե ջուրը տակառում լցված է ուղիղ կիսով չափ, ապա տակառը թեքելով այնպես, որ ջրի մակարդակը հասնի տակառի ճիշտ եզրին, կտեսնենք, որ հատակի ամենավերին կետը նույնպես գտնվում է ջրի մակարդակի վրա։ Դա այդպես է, քանի որ տակառի վերին և ներքին շրանագծերի տրամագծորեն հակառակ կետերով տարված հարթությունը տակառը բաժանում է երկու հավասար մասերի։ Եթե ջուրը կեսից քիչ է լցված, ապա տակառը նույն ձևով թեքելու դեպքում ջրից դուրս է ցցվում հատակի մի մասը։ Վերջապես, եթե ջուրը տակառում ավել է լցված, ապա այդ թեքման դեպքում հատակը կմնա ջրի տակ։
Հենց այդպես դատելով, ծառան կատարեց առաջադրանքը։takar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Փոքրիկը սոց. ցանցերում
facebook youtube telegram