Երեխաների համար, երեխաների մասին

Ներկում ենք հաշվելով

Անհրժեշտ է կատարել մաթեմատիկական գործողությունները, ապա ստացված պատասխանի հատվածը ներկել համապատասխան գույնով։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Գրեք պակասող թիվը Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.