Երեխաների համար, երեխաների մասին

Ինչպես նկարել նվերի տուփ

Սովորենք նկարել նվերի տուփ։

Հետևեք քայլերի հաջորդականությանը և կատարեք նույնությամբ։ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Գրեք պակասող թիվը Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.