Երեխաների համար, երեխաների մասին

Օրիգամի «Բաժակ»

7 Օրիգամիի միջոցով պատրաստենք մեկանգամյա օգտագործման բաժակ.

Քառակուսի թուղթը ծալենք անկյունագծով
1Կետագծի երկայնքով ծալենք, ապա բացենք եռանկյունու կողմերը.
2Ներքին ձախ անկյունը ծալում ենք մինչև կետագծի կենտրոնը.
3
Համապատասխանաբար ծալում ենք ներքին աջ անկյունը.
4
Վերին անկյունները ծալում ենք դեպի ներքև
5
Եզրերն իրարից հեռացնենլով կստանանք «գրպանիկ», որն էլ հենց կլինի մեր բաժակը
6

Բաժակը պատրաստ է՝

7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Փոքրիկը սոց. ցանցերում
facebook youtube telegram