Երեխաների համար, երեխաների մասին

Օրիգամի ձուկ

Անհրաժեշտ է. քառակուսի թուղթ, ֆլոմաստեր (սև կամ շագանակագույն)

Վերցրեք թուղթը

Անկյունագծով ծալեք հավասար եռանկյունների.

Բացեք ծալած թուղթը

Թղթի մի անկյունը դեպի ներս ծալեք

կրկին առաջին ծալքով ծալեք թուղթը

Հեշտության համար թուղթը դրեք հետևյալ դիրքով՝

Թղթի վերին անկյունը ծալեք դեպի ներքև այնպես, որ անկյան գագաթը հասնի թղթի ծայրին։

Աջ անկյունը ձալեք դեպի վեր, ինչպես ցույց է տրված նկարում։


Ձուկը պատրաստ է։ Սա նրա հակառակ կողմն է։

Շուռ տվեք այն դեպի ճիշտ կողմը։

Եվ ֆլոմաստերով նկարեք նրա աչքը, բերանը, խռիկները, թեփուկները՝

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Գրեք պակասող թիվը Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.