Երեխաների համար, երեխաների մասին

Սեղան-աթոռ լուցկու հատիկներից

Պատրաստենք սեղան-աթոռ փոքրիկ տիկնիկների համար։

1. Ընտրեք հավասար լուցկու հատիկներ։ Հեռացրեք դրանց գլխիկները։ Սոսնձեք միմյանց այնպես, որպեսզի ստացվի քառակուսի հարթություն։ Երկու լուցկու հատիկ սոսնձեք ուղղահայաց դիրքով հարթության ներքին կողմին.1

 

2. Հարթության եզրերը հավասարեցրեք և հղկաթղթով հարթեցրեք։ Մի լուցկու հատիկ կոտրեք և սոսնձեք կիսապատրաստվածքին ինչպես պատկերված է նկարում։

2

3. Սեղանի ոտքերը պատրաստվում են երկու լուցկու հատիկ խաչաձև ամրացնելու միջոցով։ Դրանք թողում ենք որ լավ չորանան։ Ծայրերում փոքր-ինչ տաշեք ոտքերը, որպեսզի հնարավոր լինի այն ամրացնել սեղանի հարթությանը։

3

4. Սեղանի ոտքերը պատրաստելիս ուշադիր եղեք, որպեսզի դրանք հավասար լինեն։ Ոտքերը պետք է մեկը մյուսի հայելային պատկերը լինեն։

4

5. Հարթեցված ծայրերով ոտքերը սոսնձեք նախօրոք պատրաստված հարթությանը, ինչպես ցույց է տրված նկարում։

5

6. Լուցկու հատիկներից կտրեք երկու կտոր, որոնք հավասար կլինեն ոտքերի բացվածքին՝ խաչված կետից փոքր-ինչ ներքև հատվածի երկարությամբ։ Ամրացրեք դրանք սեղանի ոտքերին՝ սեղանին ամրություն հաղորդելու համար։ Սեղանը պատրաստ է։

6

7. Հեռացրեք 2 լուցկու հատիկների գլխիկները։ Փայտիկները պետք է համաչափ լինեն։ Հղկաթղթով հարթեցրեք փայտիկները բոլոր կողմերից և դրեք իրար զուգահեռ։

7

8. Հեռացրեք 1 լուցկու հատիկի գլխիկ, ապա փայտիկը բաժանեք 2 հավասար մասերի։ Սոսնձով այդ փայտիկները ամրացրեք նախորդ 2 փայտիկներին, ինչպես ցույց է տրված նկարում։ Դա աթոռի թիկնակն է։

8

9. Լուցկու հատիկը կտրեք աթոռի թիկնակի լայնությանը հավասար չափով։ Այն ամրացրեք մոտավորապես թիկնակի կենտրոնին։ Դա աթոռի նստատեղի հիմքն է։ Դրանից ներքև ընկած հատվածը աթոռի ոտքերն են։

9

10. Նստատեղի հետևի հիմքին համաչափ լուցկու հատիկից պատրաստեք դիմացի հիմքը։ Դրան ամրացրեք հետին ոտքերի երկարությանն հավասար կտրված փայտիկներ։

10

11. Գլխիկը հեռացնելուց հետո լուցկու հատիկը բաժանեք 2 հավասար մասերի։ Սոսնձեք դրանք աթոռի նստատեղի հետին հիմքին։ Լուցկու հատիկից կտրեք ոտքերի լայնությանը համապատասխան երկարությամբ փայտիկ և սոսնձեք դրանք առջևի ոտքերին՝ կետնրոնական մասում։

11

12. Միացրեք բոլոր դետալները։ Սոսնձելուց առաջ հղկեք միացման հատվածները, որպեսզի դրանք ամուր մնան։ Ուշադրություն դարձրեք ոտքերի համաչափությանը։

12

13. Լուցկու հատիկներից կտրեք առջևի և հետևի ոտքերի միջև եղած հեռավորության չափով 2 կտոր և դրանց միջոցով ամրացրեք առջևի և հետևի ոտքերը։

13

14. Աթոռի նստատեղի լայնությանը համապատասխանող մի քանի լուցկու հատիկներից հեռացրեք գլխիկները։ Փայտիկների քանակը կախված է նստատեղի երկարությունից։

14

15. Փայտիկներն իրար սոսնձելով ստացեք հարթություն, որի վրա կպցրեք նստատեղի հիմքերից փոքր-ինչ փոքր երկարությամբ լուցկու 2 հատիկ։ Յուրաքանչյուր կողմից սոսնձում ենք մեկական լուցկու հատիկ ևս և ստացված դետալն ամրացնում աթոռի հիմքին։

15

 

Սեղանն ու աթոռը պատրաստ են.

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Փոքրիկը սոց. ցանցերում
facebook youtube telegram