1

Թղթե զամբյուղ

tumbbՄիասին պատրաստենք զամբյուղ փոքրիկ նվերների, ծաղիկների կամ խաղալիքների համար։

Անհրաժեշտ են՝ ստվարաթղթե տուփ, 3 երանգի կրեպ-թուղթ, բարակ ստվարաթուղթ (կրեպ-թղթերից որևէ մեկի գույն), սոսինձ, մկրատ։

1. Կրեպ թղթերից որևէ մեկից կտրիր 2 երիզ և դրանք խաչաձև դիր իրար վրա ու դրանց սոսնձով ամրացրու տուփը։

1

2. Արկղի տակից դուրս եկող յուրաքանչյուր երիզ բաժանիր ավելի մանր 4 երիզների։

2

3. Մյուս երկու գույնի կրեպ-թղթերից յուրաքանչյուրից կտրատիրբարակ երիզներ և շախմատային հերթականությամբ դրանք հյուսիր տուփի վրա՝ նախօրոք դրանցից յուրաքանչյուրի ծայրը սոսնձելով տուփին։

3

4. Երիզների դուրս մնացած հատվածները ծալիր դեպի տուփի ներսը և դրանք սոսնձով ամրացրու տուփին։ Այնուհետև տուփի ներքին հատվածին ևս սոսնձիր կրեպ-թուղթ։

4

5. Բարակ ստվարաթղթե երիզից պատրաստիր զամբյուղի պոչը, դրա վրա փաթաթիր 3 գույնի կրեպ-թղթերը։ Պոչը սոսնձիր զամբյուղի ներսի կողմում։

5

Զամբյուղը պատրաստ է.

0